Outils du site


couleurs

Couleurs

Cette page recense toutes les couleurs qui, dans instrumenpoche, peuvent être appelées par un nom.

Nom Code hexadécimal Couleur
aliceblue F0F8FF     
antiquewhite FAEBD7     
aqua 00FFFF     
aquamarine 7FFFD4     
azure F0FFFF     
beige F5F5DC     
bisque FFE4C4     
black 000000     
blanchedalmond FFEBCD     
blue 0000FF     
blueviolet 8A2BE2     
brown A52A2A     
burlywood DEB887     
cadetblue 5F9EA0     
chartreuse 7FFF00     
chocolate D2691E     
coral FF7F50     
cornflowerblue 6495ED     
cornsilk FFF8DC     
crimson DC143C     
cyan 00FFFF     
darkblue 00008B     
darkcyan 008B8B     
darkgoldenrod B8860B     
darkgray A9A9A9     
darkgreen 006400     
darkkhaki BDB76B     
darkmagenta 8B008B     
darkolivegreen 556B2F     
darkorange FF8C00     
darkorchid 9932CC     
darkred 8B0000     
darksalmon E9967A     
darkseagreen 8FBC8F     
darkslateblue 483D8B     
darkslategray 2F4F4F     
darkturquoise 00CED1     
darkviolet 9400D3     
deeppink FF1493     
deepskyblue 00BFFF     
dimgray 696969     
dodgerblue 1E90FF     
firebrick B22222     
floralwhite FFFAF0     
forestgreen 228B22     
fuchsia FF00FF     
gainsboro DCDCDC     
ghostwhite F8F8FF     
gold FFD700     
goldenrod DAA520     
gray 808080     
green 008000     
indianred CD5C5C     
indigo 4B0082     
ivory FFFFF0     
khaki F0E68C     
lavender E6E6FA     
lavenderblush FFF0F5     
lawngreen 7CFC00     
lemonchiffon FFFACD     
lightblue ADD8E6     
lightcoral F08080     
lightcyan E0FFFF     
lightgoldenrodyellow FAFAD2     
lightgreen 90EE90     
lightgrey D3D3D3     
lightpink FFB6C1     
lightsalmon FFA07A     
lightseagreen 20B2AA     
lightskyblue 87CEFA     
lightslategray 778899     
lightsteelblue B0C4DE     
lightyellow FFFFE0     
lime 00FF00     
limegreen 32CD32     
linen FAF0E6     
magenta FF00FF     
maroon 800000     
mediumaquamarine 66CDAA     
mediumblue 0000CD     
mediumorchid BA55D3     
mediumpurple 9370DB     
mediumseagreen 3CB371     
mediumslateblue 7B68EE     
mediumspringgreen 00FA9A     
mediumturquoise 48D1CC     
mediumvioletred C71585     
midnightblue 191970     
mintcream F5FFFA     
mistyrose FFE4E1     
moccasin FFE4B5     
navajowhite FFDEAD     
navy 000080     
oldlace FDF5E6     
olive 808000     
olivedrab 6B8E23     
orange FFA500     
orangered FF4500     
orchid DA70D6     
palegoldenrod EEE8AA     
palegreen 98FB98     
paleturquoise AFEEEE     
palevioletred DB7093     
papayawhip FFEFD5     
peachpuff FFDAB9     
peru CD853F     
pink FFC0CB     
plum DDA0DD     
powderblue B0E0E6     
purple 800080     
red FF0000     
rosybrown BC8F8F     
royalblue 4169E1     
saddlebrown 8B4513     
salmon FA8072     
sandybrown F4A460     
seagreen 2E8B57     
seashell FFF5EE     
sienna A0522D     
silver C0C0C0     
skyblue 87CEEB     
slateblue 6A5ACD     
slategray 708090     
snow FFFAFA     
springgreen 00FF7F     
steelblue 4682B4     
tan D2B48C     
teal 008080     
thistle D8BFD8     
tomato FF6347     
turquoise 40E0D0     
violet EE82EE     
wheat F5DEB3     
white FFFFFF     
whitesmoke F5F5F5     
yellow FFFF00     
yellowgreen 9ACD32     
couleurs.txt · Dernière modification: 03/01/2011 09:50 par lzamo